SIM SIM DOVANOS

Sveikinimo tekstai

vestuvės

1.     Turime sutikti su tuo, kad Meilė įsipina į likimą. 
Jeigu likimas nesuskaldo Meilės, nugali žmogės. 

Kartais žmogaus gyvenimas būna per trumpas Meilei. O kartais priešingai: 
žmogaus meilė būna per trumpa Gyvenimui. 
Kiekvienam žmogui suteikta galimybė kažkiek gyventi ir kažkiek mylėti... 
Tad ieškokite meilės uosto ir būkite labai laimingi!

2.     O meilė juk suartina krantus 
Ji net didžiausius viesulus nutildo 

Tebūna jūsų židinys jaukus – 
Taurė jaunystės džiaugsmo prisipildo 
Jūs pradedate statyti svajonių pilį – savo šeimyninę laimę. 
Būkite kantrūs kaip kregždės, darbštūs kaip bitelės, 
drąsūs ir gražūs kaip per šaltus žiemos pusnynus besistiebiantys snieguolių žiedai. 
Ir niekada nepamirškite, jog didžiausias turtas yra judviejų meilė ir savitarpio supratimas.

3.     Mielieji, gyvenkite taip, kad visada vienas kitam galėtumėt pasakyti: 
Aš myliu gyvenimą, nes jis man davė tave. 

Aš myliu gyvenimą, nes visada tu šalia. 
Aš myliu tave, nes tu mano gyvenimas.

4.     Meilei reikia abiejų širdžių artumo 
Reikia dėmesio, žvilgsnio, rankų šalia 

Šiandien visa tai Jūs lyg dovaną turit 
Nepraraskit jos šaltam vakare 

Lai likimas tik dviems 
Jaukią pasaką kuria 
Su laiminga, turtinga ... 
... ir gražia pabaiga!

5.     Linkime,kad žingsnai pirmi nebūtų alsus 
Ir kliūties nepabūgtumėt pirmos, 

Kad akys,rankos žodžiai,balsas 
Kasdien ieškotų džiaugsmo,šilumos. 

Kiek pavasarių žaliuoja prieky, 
Mokėkit laukti - patys jie ateis 
Gyvenimą mylėdami mokėkit 
Dalytis juo kai reikia su kitais 

Pagirdykit medžius,kai šauks iš karščio 
ir jūra atpažinkite atlase, 
Mokėkit linksmintis ir džiaugtis garsiai 
Liūdėt ir verkti - tyliai paslapčia. 

Mokėkit gimti kas dieną,kas sekundę 
ir savyje išsaugoti kitus 
tegul pro šalį dienos neprabunda 
te jos ilgesnės būna už metus...

6.     Kai paukščiai gers dangaus žydrynės gaivą,- 
Mylėkit vienas kitą. 

Kai viesulai ims siausti 
Ir negandom dangus pajuos,- 
Laikykit vienas kitą. 
Kai laiko rūdys bandys pagraužti Jūsų meilę,- 
Matykit vienas kitą. 
Kai džiaugsmas degs, 
Ar skausmas maus Jums širdį,- 
Girdėkit vienas kitą..

7.     Gyvenime nėra juk lengvo nieko, 
Ir viską reikia pamatuoti širdimi. 

Tik savo rankom tvirtą tvirtą lieptą 
Jums teks patiems nutiesti ateity. 
Jau rankom keturiom Jūs kelią tiesit, 
Bendrom svajom pavasariai žydės. 
Kartu dainuosit ir kartu liūdėsit, 
Ir tyliai lauksite trečios širdies.

8.     Šiandien visi Jums linki laimės, turtų 
O mes Jums palinkėsim išminties, 

Kad judviejų gyvenimas sukurtų 
Be melo, be skriaudų ir be kaltės 

Kad visada išliktų žvilgsnis šiltas 
Visad aušrą sutiktumėt drauge 
O vakarai nutiestų aistrai tiltus 
Net kai į širdis pasibels šalna 

Mylėkit ir išlikite laimingi 
Apeidami kiekvieną laiko vingį

9.     Būkite tuo, kas esate: 
Gražūs, tyri, dar nepraradę vaikiškumo.. 

Būkite lyg muzikos garsai: 
Švelnūs, guodžiantys kiekvieno širdį.. 
Būkite žvaigždėmis, randančiomis kelią į gėrį.. 
Būkite žmonėmis - mylinčiais vienas kitą!

10. Rožinio aromato pripildytas
Vestuvių rytmetis daugelį metų lydės jūsų prisiminimus.
Laikas, subrandinęs Jus abu didingai gyvenimo permainai,
Liks tik Jūsų nuotraukose ir bendruose pokalbiuose.
Šis rožių svaigulio šaltinis bus neišsemiama versme,
Iš kurios visų gyvenimų semsitės įkvėpimo meilei ir skrydžiui į laimę.

Sveikiname Jus, brangūs Jaunieji,
Ir linkime sukurti nepaprasta šeimą,
Kurioje būtų apvainikuoti bendrumu saulėlydžiai ir aušros.

Linkime savo laimės skrydyje visuomet jausti vienas kito sparnus.
Linkime dangaus aukštybių platumas paversti savo gyvenimo erdvėmis,
Kuriose atrastų vietų gėris ir pasitikėjimas, džiaugsmas bei darna.
Linkime amžinos šeimyninės laimės!

11. Nelengva rasti tuos vienintelius žodžius, kurie išreikštų tuos širdingiausius linkėjimus Jums.
Visada išlikite tokie gražūs ir laimingi kaip šiandien.

Būkite veržlūs it pavasaris, kaitrūs nelyginant vasara, dosnūs kaip auksinio rudens diena…
Linkime Jums ilgų ir gražių bendro gyvenimo metų.

12. Gyvenimas – ne žydintys papieviai,
Ne platūs toliai, žydruma dangaus.

Gyvenimas – tai meilė, prakaitas ir siekiai,
Ir rūpestis dėl artimo žmogaus.
Gyvenimas ir meilė – tai galybė,
Nes meilė tampa dvigubai tyra.
Pasitikėjimas, paguoda ir tvirtybė
Ir dvigubai lengvesnė rūpesčių našta.
Gyvenimas – tai nuostabi kelionė
Per miglą, smiltį ir putojančias bangas.
Lai židinio ugnelė šviečia ir vilioja,
Sujungdama dvi širdis ir svajas!

13. Frenkas Irvingas Fletčeris aprašė šypsenos stebuklingą reikšmę. Šypsena nieko nekainuoja, bet daug ką sukuria. Ji praturtina tuos, kurie ją gauna, nenuskurdindama tų, kurie ją duoda. Ji blyksteli akimirką, o atmintyje kartais išlieka visą gyvenimą, nė vienas nėra toks turtingas, kad galėtų apsieiti be jos. Ji kuria laimę namuose, geranorišką aplinką darbe ir yra slaptažodis draugams. Ji yra poilsis pavargusiam, vilties šviesa nusivylusiam, saulės spindulys nuliūdusiam ir geriausias natūralus priešnuodis rūpesčiams. Jos negalima nusipirkti, išprašyti, pasiskolinti ar pavogti, nes ji yra visiškai bevertė, jei neatiduodama nuoširdžiai. Mes šypsomės Jums šios šventės proga nuoširdžiai linkėdami ypatingo stebuklo!

14. Tegul niekad neišblėsta krūtinėj jausmai,
Tegul bendri jums būna vargai ir džiaugsmai
ir net tada, kai meilę mašinos reguliuos
Mes tikime, kad Jūsų meilė žydės be paliovos

Kai būdami senukai sapnuosit anūkus
Su meile prisiminkit praėjusius laikus.

Mes vėl visi suplauksim į jūsų vestuves:
Pirma į Sidabrines, vėliau į auksines.
Gyvenimas tebūna ilga, šviesi daina
ir laimė tikra - lyg taurė sklidina.

15. Koks stebuklas visgi tas gyvenimas, kiek daug gražių, gerų ir nuostabių žmonių jis dovanoja mums, kai galbūt net nesitikim. Tarp tiek daug veidų ir širdžių jūs radote vienas kitą. Vertinkite vienas kitą, branginkite, mylėkite, paguoskite, palaikykite, būkite vienas kitam geriausi draugai. Raskite kasdienybėje nors keletą akimirkų stebuklo, kad neprastumėte kantrybės, o svarbiausia nepaleiskite vienas kito rankos, laikykitės susikibę jomis, kad ir kokie vėjai pūstų. Būkite labai labai laimingi ir tegul jūsų meilė šviečia Jums net ir tamsiausioje naktyje.

16. Likimas jums dovanojo vienas kitą, o jūs vienas kitam padovanojote savo meilę ir sprendimą būti drauge visą likusį savo gyvenimą. Tegul judviem kartu niekada nieko netrūksta! Tegul būna kuo daugiau akimirkų, kai norisi, kad laikas sustotų! Tegul būna pakankamai šypsenų vienas kitam, palaikymo žodžių ir jaukių apkabinimų! Būkite laimingi, branginkite ir saugokite vienas kitą!

17. Mielieji, Būkit laimingi, Išskleidę laimės bures, būkit laimingi, pakėlę džiaugsmo taures, būkit laimingi. Būkit laimingi, lydimi nesibaigiančių meilės kerų! Nuoširdžiausi linkėjimai

18. Tegul ant jūsų bendro kelio
Žiedai gražiausi pražydės.
O sutuoktuvių proga linkim
Abiem Jums laimės didelės
Tegul vienos širdies plakimą
Kita širdis visad išgirs.
Jeigu jau suvedė likimas
Tegul jau niekad neišskirs.

Norite pamatyti kaip mums sekasi?

Sekite mus socialiniuose tinkluose
Kontaktai
SVARBIOS NUORODOS

simsimdovanos@gmail.com

+370 673 30 822